GDPR

1. Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů jsme my, tedy společnost PROKOND s.r.o. IČO: 28613066, se sídlem Bílovec, Slunečná 1115/2, PSČ 743 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 34746 („Společnost“).

2. Rozsah shromažďovaných osobních údajů

Pokud se nás rozhodnete kontaktovat, budeme o vás zpracovávat primárně váš e-mail anebo telefon; to podle toho, jaký z uvedených kontaktních údajů vložíte do kontaktního formuláře. Dále pak budeme zpracovávat veškeré údaje, které nám sdělíte v textu vaší zprávy.

Vedle toho budeme zpracovávat i vaše elektronické údaje, zejména IP adresu, typ prohlížeče, název domény a cookies. Poskytnutí vašich osobních údajů je ve všech případech vždy zcela dobrovolné.

3. Účel, právní základ a doba zprac​ování

Veškeré osobní údaje vložené do kontaktního formuláře budeme zpracovávat za účelem zpracování vaší zprávy a přípravy odpovědi na ní, případně proto, abychom vás mohli přímo kontaktovat. K tomuto účelu budeme osobní údaje zpracovávat po celou dobu, po kterou spolu budeme komunikovat, maximálně však po dobu 24 měsíců od poslední komunikace s Vámi.

4. Kategorie příjemců osobních údajů

Vaše osobní údaje můžeme předávat zpracovatelům, se kterými jsme uzavřeli zpracovatelskou smlouvu, a kteří zajišťuji řádné zabezpečení osobních údajů. Jsou jimi zejména poskytovatelé webového rozhraní, informačního systému, marketingového softwaru, služeb či aplikací.

5. Vaše práva

Coby subjekt údajů máte dle obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) právo požadovat přístup ke svým osobním údajům (za podmínek čl. 15 GDPR); právo na opravu nebo výmaz osobních údajů (za podmínek čl. 16 nebo čl. 17 GDPR); právo na omezení zpracování osobních údajů (za podmínek čl. 18 GDPR); právo vznést námitku proti zpracování (za podmínek čl. 21 GDPR), zejména proti zpracování osobních údajů na základě našeho oprávněného zájmu; právo na přenositelnost údajů (za podmínek čl. 20 GDPR); právo kdykoliv odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů. Pokud se domníváte, že bylo porušeno vaše právo na ochranu osobních údajů, má též právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

6. Cookies

Využíváme malá množství dat, která jsou ukládána ve vašem koncovém zařízení (tzv. cookies). Více o cookies se můžete dozvědět zde (https://bit.ly/1rWRnXI) nebo zde (https://bit.ly/1HPoGih).

  • měření návštěvnosti internetových stránek
  • vytváření statistik týkající se návštěvnosti našich internetových a chování návštěvníků na našich internetových stránkách
  • správné funkčnosti našich internetových stránek
  • přizpůsobení našich internetových stránek vašim potřebám
  • zjišťování, které stránky a funkce návštěvníci našich internetových stránek používají nejčastěji;
  • zlepšení využití našich serverů
  • optimalizace a zobrazování reklam na základě předchozích návštěv našich internetových stránek (marketingové cookies)

Používání cookies lze nastavit pomocí vašeho internetového prohlížeče. Bližší informace o způsobu takového nastavení můžete nalézt na následujících stránkách: